TJ Sokol Brno-Židenice

Gajdošova 18
615 00 Brno
tel: 548 538 271
e-mail: sokolzidenice@volny.cz

Přihlášky do TJ Sokol Brno-Židenice

Přihláška pro děti a mládež do 18-ti let

Přihláška pro dospělé nad 18 let

 

Volné hodiny
připravujeme rozvrhy

 

Objednávky hodin na e-mailu :
sokolzidenice@volny.cz

 

1.  valná hromada jednoty

     která je nejvyšším orgánem jednoty a je svolávána výborem jednoty nejméně jednou ročně

 

2.  výbor jednoty, do něhož byli valnou hromadou dne 13.3.2019 zvoleni :

  starostka Táňa Cikurasová
  jednatelka JUDr. Jana Peclová
     
   místostarostka  Marcela Bezděková
     
  členové výboru Mgr. Jana Štěrbová
    Běta Stará
    Jan Jurečka
    Ing. Jan Rychlovský
     
  náčelník odb. všestrannosti Pavel Mrázek
  náčelnice odb. všestrannosti Tereza Mrázková
  předseda odb. sportu Eduard Smíšek

 

3.  kontrolní komise :

  předseda Eva Mrázková
  členové Barbora Fričová
  členové Hana Kratochvílová

 

4.  vyslanci do výboru župy :

    Ing. Jan Rychlovský
    Václav Flodr

 

5.  delegáti na župní valnou hromadu :

    Taťána Cikurasová, JUDr.Jana Peclová,
    Mgr. Vladimíra Štěrbová, Jan Jurečka
    Jan Rychlovský, Vlasta Pospíšilová

 

5.  vzdělavatelka jednoty :

    Mgr. Vladimíra Štěrbová