TJ Sokol Brno-Židenice

Gajdošova 18
615 00 Brno
tel: 548 538 271
e-mail: sokolzidenice@volny.cz

Nová přihláška do TJ Sokol Brno-Židenice

Přihláška + souhlas – DĚTI A MLÁDEŽ do 18 let

Přihláška + souhlas – DOSPĚLÍ

otazky_a_odpovedi

 

Volné hodiny
připravujeme rozvrhy

 

Objednávky hodin na e-mailu :
sokolzidenice@volny.cz

Rodiče a děti

Vedoucí oddílu, cvičitelka:
Mgr. Vladimíra Štěrbová

Informace pro školní rok 2019/2020 

!!! V 1.pol.2020 je stav oddílu naplněn, nábor na

      nový školní rok bude vyvěšen ve druhé polovině srpna  !!!                

Činnost oddílu:
Pondělí 1. skupinka 16:00-17:00, 2.skupinka 17:00-18:00
Oddíl je určen pro děti od 3 do 4 let za asistence jednoho z rodičů, příp. prarodičů.

Každá hodina je zahájena rozcvičkou. Cvičíme ve skupinách na nářadí, což by nebylo možné, kdyby cvičitelkám s dětmi nepomáhali rodiče. V průběhu hodiny hrajeme také závodivé hry a tancujeme jednoduché tanečky.

Důležité informace z provozního a návštěvního řádu: Dítě v doprovodu rodiče přichází 10 min. před zahájením cvičební hodiny. V šatně se převlékne a přezuje do sportovního oblečení a obuvi se světlou podrážkou, doprovod se minimálně přezuje do vhodné čisté obuvi a společně odchází do tělocvičny. Cvičební hodinu vede zkušená cvičitelka, která dává pokyny k sestavení cvičebního nářadí určeného pro nejmeněší děti a určuje skladbu cvičební hodiny. Nářadí  pro děti je atestováno. Rodiče na nářadí nesedají, protože není určeno pro vyšší váhu. Po skončení cvičební hodiny odchází děti s doprovodem nejpozději  do 10 minut z prostor Sokolovny. V tělocvičně, chodbách a šatnách je zakázáno jíst a zdržovat se déle, než je určeno. Pití je povoleno v uzavřených lahvích bezpečných proti vylití.Vzhledem k tomu, že se v našich prostorách nenachází kočárkárna ani kolárna, prosíme rodiče, aby minimalizovali kočáry, kola a koloběžky.

Prvotní přihlášení je formou e-mailu, kdy napíšete jméno, příjmení a datum narození dítěte. E-mailové přihlášení posílejte  od 26.8.do 6.9.2019 na mail :  sokolzidenice@volny.cz (platí i pro děti, které přestupují z jiného oddílu v naší jednotě, tuto skutečnost uveďte). Následně obdržíte potvrzení o přijetí mailové přihlášky.

1. cvičební hodina začíná 9.9.2019 v 16:00 a 17:00 hod. Cvičitelka si vás vyzvedne ve vestibulu.

Po absolvování první hodiny, pokud bude cvičení vašemu dítěti vyhovovat, předáte vyplněnou a podepsanou přihlášku v tištěné podobě.

Přihláška + souhlas se zpracováním osobních údajů ke stažení zde: Přihláška + souhlas – DĚTI A MLÁDEŽ do 18 let

Do 6 dnů od předání přihlášky a absolvování první hodiny  je nutné uhradit poplatek za cvičení ve školním roce 2019/2020 ve výši 1 500,-Kč za každé dítě, na účet 1345207319/0800. Variabilní symbol 120, do textu jméno dítěte.

Dítě se stane členem naší jednoty a je úrazově pojištěno.

________________________________________________________________________

 

Fotky oddílu:

Nástup

Padák je naše oblíbená pomůcka:

Na konci cvičební hodiny děti naskočily do padáku, ve kterém je rodiče a prarodiče zatočili dokolečka.

 

————————————————————————————————————————————-

Poslední hodina oddílu R+D ve školním roce 15/16. Děti se sešly na hřiši na čerstvém vzduchu, kde absolvovaly lehkoatletický závod. Vítězem byl každý účastník. Vedoucí oddílu Vlaďka Štěrbová se s dětmi rozloučila, popřála jim krásné prázdniny a připomněla, že v září se opět sejdeme v židenickém Sokole při cvičení.