TJ Sokol Brno-Židenice

Gajdošova 18
615 00 Brno
tel: 548 538 271
e-mail: sokolzidenice@volny.cz

Nová přihláška do TJ Sokol Brno-Židenice

Přihláška + souhlas – DĚTI A MLÁDEŽ do 18 let

Přihláška + souhlas – DOSPĚLÍ

otazky_a_odpovedi

 

Volné hodiny
připravujeme rozvrhy

 

Objednávky hodin na e-mailu :
sokolzidenice@volny.cz

Předškolní děti

V roce 2019 začínáme 9.1.

Oddíl : Předškolní děti 

aktuální informace o cvičení ve školním roce 2018/2019

 
V letošním roce budou otevřeny 2 skupiny:
Předškoláci  I – středa 16:00 – 17:00  – tato hodina bude zaměřena na všestranné cvičení s náčiním a nářadím, sportovní a závodivé hry střídavě se zábavnými hrami, dále na atletiku a cvičení na rozvoj koordinace. Cvičení je vhodné i pro děti, které  sport a cvičení teprve potřebují poznat. .. vše přizpůsobeno věku a schopnostem dětí….    cvičitelka  Táňa Cikurasová
Předškoláci II – středa 17:00 – 18:00 – tato hodina bude taktéž zaměřena na všestranné cvičení, avšak s mírnou průpravou pro gymnastiku. Děti pak mohou plynule přejít do oddílu TeamGym Junior     cvičitelka Bětka Stará
 
Cvičení v obou hodinách probíhá bez přítomnosti rodičů. (Děti, které potřebují doprovod, mohou cvičit v oddíle „Rodiče a děti“ v pondělí)
Děti musí mít cvičební úbor (tepláčky, legínky, triko, příp.mikinu) a čistou sálovou obuv se světlou podrážkou. Lahev s pitím zabezpečnou proti vylití.

Náš oddíl bude opět zapojen do  projektu „Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky“ http://www.sokol.eu/obsah/5462/projekt-pro-predskolni-deti

 Vyplněné přihlášky a souhlas se zpracováním osobních údajů zasílejte na e-mail sokolzidenice@volny.cz, vytištěnou, podepsanou verzi pak předáte na první hodině.
Přihláška ke stažení zde: Přihláška + souhlas – DĚTI A MLÁDEŽ do 18 let,  nebo na vrátnici Sokola.
 
Oddíl PD I je již naplněn. Zájemci se mohou dotázat v lednu, zda se uvolnilo místo. 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    Oddíl PD II nabízí 3 poslední místa     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Začínáme cvičit :
PD I  12.9.2018 v 16:00  sejdeme se ve vestibulu, kde obdržíte podrobné informace a odevzdáte přihlášku. První hodina bude seznamovací, děti se v šatně převlečou do sportovního úboru a půjdeme do tělocvičny, kde si ukážeme nářadí na kterém budeme cvičit. Vyzkoušíme si zdatnost dětí a zjistíme, co je třeba dopilovat. Popovídáme si, co kdo dělá rád či nerad.
PD II : 19.9.2018 v 17:00 sejdeme se ve vestibulu, kde obdržíte podrobné informace a odevzdáte přihlášku. Většina dětí již do cvičení chodila, takže půjdeme rovnou do tělocvičny cvičit.
 
Cena cvičení je 1 300 Kč na školní rok, platbu je nutno poukázat na účet nejpozději do 14 dnů od přihlášení
Platební údaje: číslo účtu 1345207319/0800, Variabilní symbol 130, do textu jméno dítěte
Připsáním částky na účet se dítě stává členem Sokola a je úrazově pojištěno.
 
 
——————————————————————————————————————————————-

 

Cvičení předškoláků

 

Cvičení předškoláků

Cvičení předškolních dětí

ukázka z hodiny PD

Ukázka z hodiny PD

Závody PD 1.6.2016

Sportovní odpoledne
1. 6. 2016 uspořádaly oddíly batolat, předškoláků a rodičů a dětí Sportovní odpoledne pro členy a přátele Sokola. Na hřišti za Sokolem byly připraveny soutěžní disciplíny, ale bohužel nám program „překazila“ bouřka.
Protože přišlo mnoho dětí, nechtěli jsme odpoledne rušit. Akci jsme operativně přemístili do tělocvičny.
I přes improvizovaný program se zúčastnilo 80 dětí a minimálně jednou tolik rodičů.
Těšíme se na příští rok – snad za lepšího počasí.
Velké poděkování za pomoc patří cvičitelkám Terce, Věře, Vlaďce, Olině a starostce Táně.
Bára Pachtová- hlavní organizátorka