TJ Sokol Brno-Židenice

Gajdošova 18
615 00 Brno
tel: 548 538 271
e-mail: sokolzidenice@volny.cz

Přihlášky do TJ Sokol Brno-Židenice

Přihláška pro děti a mládež do 18-ti let

Přihláška pro dospělé nad 18 let

 

Volné hodiny
připravujeme rozvrhy

 

Objednávky hodin na e-mailu :
sokolzidenice@volny.cz

Batolata s rodiči

Informace pro školní rok 2020/2021

Z kapacitních důvodů  jsme  rozšířili cvičení o jednu cvičební hodinu a rozdělili na dvě kategorie viz. níže činnost oddílu.

První cvičební hodiny začínají 16.9.2020.

Přihlášku do cvičení vyplňte a zašlete mailem v období  od 18.8.do 7.9.2020 na mail :  sokolzidenice@volny.cz

Následně obdržíte odpověď, zda je ještě volná kapacita a  pokyny k platbě. Na první hodině předáte vyplněnou a podepsanou přihlášku v tištěné podobě. Pozor! Přihláška obsahuje 3 listy, veškeré údaje v nich uvedené je nutné vyplnit. V opačném případě je přihláška neplatná.

Přihláška + souhlas se zpracováním osobních údajů ke stažení zde: Přihláška pro děti a mládež do 18-ti let

Poplatek za cvičení ve školním roce 2020/2021 ve výši 1 500,-Kč za jedno dítě, uhraďte na účet 1345207319/0800 nejpozději do 7.9.2020. Variabilní symbol 170, do textu jméno dítěte.

                                        

Činnost oddílu:

   Sokolíci I : středa 9:00 – 9:55  začátečníci ve věku 1 – 2 roky

Sokolíci II: 10:05 – 11:00   děti, které postoupily z loňska a pokročilé děti mezi 2 a 3 rokem

Vedoucí oddílu: Táňa Cikurasová

 

     Cvičení je určeno pro nejmenší chodící sokolíky ve věku 1-2 a 2-3 roky s rodiči nebo prarodiči (vždy jeden dospělý k dítěti).

     Cvičíme s náčiním : míče, obruče, gymbaly, balónky, kuželky….

     Cvičíme na nářadí, které je určené pro nejmenší děti. Připravujeme dětem překážkové dráhy, čímž u nich rozvíjíme rovnováhu a svalovou sílu.

     Nechybí ani rozcvička v kroužku, kdy jsou do cvičení  aktivně zapojeni i rodiče, aby si také protáhli těla a zároveň byli příkladem pro své ratolesti 🙂

    Občas rádi závodíme v běhu přes tělocvičnu. Oblíbenou pomůckou pro zábavnou část hodiny je maňásek-bílá kočička, barevný padák, skluzavka, 

     trampolínka nebo kruhy.

    Vše doprovázíme reprodukovanou hudbou, jednoduchými říkadly, lidovými písničkami a básničkami.

 

Důležité informace z provozního a návštěvního řádu: Dítě v doprovodu rodiče přichází 10 min. před zahájením cvičební hodiny. V šatně se převlékne a přezuje do sportovního oblečení a obuvi se světlou podrážkou, doprovod se minimálně přezuje do vhodné čisté obuvi. Společně s ostatními čekají na lavičkách ve vestibulu na příchod cvičitelky, v jejímž doprovodu odchází do tělocvičny. Cvičební hodinu vede cvičitelka, která určuje skladbu cvičební hodiny. Nářadí  pro děti je atestováno. Rodiče na nářadí nesedají, protože není určeno pro vyšší váhu. Po skončení cvičební hodiny odchází děti s doprovodem do šatny a nejpozději  do 10 minut z prostor Sokolovny.

V tělocvičně, chodbách a šatnách je zakázáno jíst a zdržovat se déle, než je určeno. Pití je povoleno v uzavřených lahvích bezpečných proti vylití.

Vzhledem k tomu, že se v našich prostorách nenachází kočárkárna ani kolárna, prosíme rodiče, aby minimalizovali kočáry a koloběžky a využili alternativní možnosti.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

__________________________________________________________________________________

Fotografie z cvičebních hodin a akcí oddílu:

********************************************************************************************************************************************

Cvičební hodina 14.11.2018

——————————————————————————————————————————————————————————

Cvičitelka Terka Mrázková na začátku hodiny rozložila dětem na podlahu barevná kolečka,

která děti skládají do komínků podle barev. „Poznáváme barvy zábavnou formou“.

____________________________________________________________________________________

Rodiče dětí se pod vedením cvičitelky aktivně podílí na chystání nářadí, které je určeno pro

nejmenší děti k rozvoji jejich fyzické zdatnosti a rovnováhy.

______________________________________________________________________________

Děti s oblibou přelézají překážky a průlezy z měkkého atestovaného nářadí.