TJ Sokol Brno-Židenice

Gajdošova 18
615 00 Brno
tel: 548 538 271
e-mail: sokolzidenice@volny.cz

Nová přihláška do TJ Sokol Brno-Židenice

Přihláška + souhlas – DĚTI A MLÁDEŽ do 18 let

Přihláška + souhlas – DOSPĚLÍ

otazky_a_odpovedi

 

Volné hodiny
připravujeme rozvrhy

 

Objednávky hodin na e-mailu :
sokolzidenice@volny.cz

M O D E R N Í     G Y M N A S T I K A   je vhodný sport pro děvčata od 5 let.

Cvičení bez náčiní, akrobacie, cvičení s míčem, švihadlem, obručí, kužely je náplní našich tréninkových hodin. Závody v sestavách jednotlivkyň i společné sestavy  o medaile a ceny nás lákají a motivují k tréninkům a lepším výkonům.   

Ještě jste se nerozhodli pro žádný sport? Přijďte mezi nás! Cvičíme v hale SOKOLA na Gajdošove 18/22, Brno Židenice v pondělí a čtvrtek od 16,30 hodin. Příjmáme děvčata od r. nar. 2013 a starší.
Informace  0 tréninkových hodinách a info o výši členského a oddílového příspěvku obdržíte u hlavní trenérky paní Bezděkové.na tel. 736 473 818

Číslo účtu pro poukázání platby je  1345207319/0800  variabilní symbol 300, do textu jméno dítěte, úhradu je nutno provést do 14 dní od zahájení tréninků.

Začneme trénovat od druhého týdne v září,  t.j. od 10.9. , s novými dětmi a všemi, kteří nejsou zařazeni do společných skladeb.
Společné skladby potřebují trénovat hned od začátku šk. roku – děti se včas dozví, kterých se to týká.

FOTOGALERIE ODDÍLU ZDE

webové stránky oddílu zde:  http://www.mgtjsokolzidenice.estranky.cz/

Marcela Bezděková, hlavní trenérka

——————————————————————————————————————————————————————

 

Letní sportovní tábor (soustředění) MG v Luhačovicích 

závěrečná zpráva ze sportovního t. MG v Luhačovicích 2018

 

—————————————————————————————————————————————————————–

Májový pohár 2018