TJ Sokol Brno-Židenice

Gajdošova 18
615 00 Brno
tel: 548 538 271
e-mail: sokolzidenice@volny.cz

Nová přihláška do TJ Sokol Brno-Židenice

Přihláška + souhlas – DĚTI A MLÁDEŽ do 18 let

Přihláška + souhlas – DOSPĚLÍ

otazky_a_odpovedi

 

Volné hodiny
připravujeme rozvrhy

 

Objednávky hodin na e-mailu :
sokolzidenice@volny.cz

M O D E R N Í     G Y M N A S T I K A   je vhodný sport pro děvčata od 5 let.

Cvičení bez náčiní, akrobacie, cvičení s míčem, švihadlem, obručí, kužely. To je náplň našich tréninkových hodin.

Závody o medaile a ceny v sestavách jednotlivkyň  a společných sestavách  nás lákají a motivují k tréninkům a lepším výkonům.  

V létě jezdíme na soustředění.

Ještě jste se nerozhodli pro žádný sport? Přijďte mezi nás!

Veškeré potřebné informace o fungování oddílu, včetně výše členských a oddílových příspěvků se dozvíte od hlavní trenérky při náboru.

Číslo účtu pro poukázání platby je  1345207319/0800  variabilní symbol 300, do textu jméno dítěte, úhradu je nutno provést do 14 dní od předání přihlášky.

FOTOGALERIE ODDÍLU ZDE

webové stránky oddílu zde:  http://www.mgtjsokolzidenice.estranky.cz/

Marcela Bezděková, hlavní trenérka (ma.bezdekova@seznam.cz)

Informace pro školní rok 2019/2020

M O D E R N Í   G Y M N A S T I K A,  TJ  SOKOL BRNO-Židenice

N á b o r   n o v ý ch   g y m n a s t e k

do přípravného oddělení:  r.nar.  2013, 2014

do závodního oddělení :   r.nar.  2011, 2012

Předpoklady :  štíhlá, temperamentní,  pohybově  nadaná  děvčat

Trénujeme v hale TJ Sokol Brno-Židenice, Gajdošova 18, Brno, rozděleni dle věku a výkonnosti v  pondělí  a  ve  čtvrtek   16,00 – 17,30  hod.  Začínáme 9. září 2019

  naše oddílové stránky:  www.mgtjsokolzidenice.estranky.cz

 

Fotografie oddílu:

Mistrovství České republiky společných skladeb linie B

Kategorie II  1.místo a kategorie III 1.místo

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————-

 

Letní sportovní tábor (soustředění) MG v Luhačovicích 

závěrečná zpráva ze sportovního t. MG v Luhačovicích 2018

 

—————————————————————————————————————————————————————–

Májový pohár 2018