TJ Sokol Brno-Židenice

Gajdošova 18
615 00 Brno
tel: 548 538 271
e-mail: sokolzidenice@volny.cz

Nová přihláška do TJ Sokol Brno-Židenice

Přihláška + souhlas – DĚTI A MLÁDEŽ do 18 let

Přihláška + souhlas – DOSPĚLÍ

otazky_a_odpovedi

 

Volné hodiny
připravujeme rozvrhy

 

Objednávky hodin na e-mailu :
sokolzidenice@volny.cz

Informace o poskytnutých podporách

2019

* Statutární město Brno, OŠMT

Volný čas ve SC Sokolka- energie, ceny, nákup materiálu, údržba a doplnění vybavení.     31 000 Kč   č.sml. 6719091008


* Statutární město Brno, OŠMT

Prázdninové aktivity dětí oddílu Moderní gymnastiky- nájemné, ubytování, nákup materiálu, údržba a doplnění vybavení.   33 000 Kč    č.sml.6719091004


* Statutární město Brno, OŠMT

Prázdninové aktivity dětí oddílu TeamGym junior- nájemné, ubytování, ceny, nákup materiálu, údržba a doplnění vybavení.   24 000 Kč     č. sml. 6719091006


* Statutární město Brno, OŠMT

Zabezpečení celoročního provozu Sokolovny, činnosti oddílů, účasti a pořádání soutěží.   100 000 Kč     č.smlouvy 6719090752


* Statutární město Brno, OŠMT

Pořízení dvou přeskokových stolů TeamGym pro všechny věkové kategorie dětí a mládeže.  80 000 Kč č.smlouvy 6719091865


* Statutární město Brno, OŠMT

Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže v moderní gymnastice   63 000 Kč    č.sml.6719093001

____________________________________________________________________________________

* Statutární město Brno, Městská část Brno-Židenice

Projekt „Sportem ku zdraví 2019“  50 000 Kč  č.sml. 0519700008

___________________________________________________________________________________

* Jihomoravský kraj

Investiční dotace na projekt „Úprava vzduchu na sportovišti“   200 000 Kč     č.sml.JMK060169/19/OŠ

___________________________________________________________________________________

* Jihomoravský kraj

Projekt „Sportujeme v roce 2019“   150 000 Kč   č.sml.JMK060738/19/OŠ

___________________________________________________________________________________

* Czech Tax Advisors s.r.o.   Činnost oddílu Moderní gymnastika   10 000 Kč

___________________________________________________________________________________

ČOS / Sokolská župa Dr.J.Vaníčka

Granty: Na činnost oddílů všestrannosti  17 978 Kč, Vybavení tělocvičen 4 827 Kč, Sokol 21  10 862 Kč, vzdělávání cvičitelů  1 740 Kč, Grant OS ČOS  6 530 Kč

___________________________________________________________________________________

ČSMG   8 880 Kč  Činnost dětí a mládeže MG do dovršení juniorského věku

___________________________________________________________________________________

ČŠS     1 200 Kč   Zajištění sportovní činnosti oddílu šermu.

___________________________________________________________________________________

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let, zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce spolku, údržba a  provoz sportovních zařízení.  418 000 Kč  Rozhodnutí číslo: 502019_2B_4657

 

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

   Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže od 6 do 18 let, trenérů, provoz sportovních zařízení ,  253 000 Kč, ČR 502018 2B 2171


* MČ Brno-Židenice

  Provoz Sokolovny, nákup sportovního materiálu, podpora soustředění a táborů, 90 000 Kč, č.sml. 0518700024


* Statutární město Brno OŠMT

  Mládežnický sport – Moderní gymnastika,  28 000 Kč, č.sml. 6718093078


* Statutární město Brno, OŠMT

  Zabezpečení celoročního provozu Sokolovny a činnosti oddílů,  100 000 Kč, č.sml. 6718090905


* Statutární město Brno, OŠMT

   Volný čas ve SC Sokolka- energie, nákup materiálu, údržba a doplnění vybavení,  29 000 Kč,  č.sml. 6718091154

_______________________________________________________________________________________________________

* Statutární město Brno, OŠMT

  Prázdninové aktivity oddílu TeamGym Junior – nájemné, ubytování, nákup materiálu, údržba a doplnění vybavení,  23 000 Kč, č.sml. 6718091152


* Statutární město Brno, OŠMT

   Letní sportovní tábor a LPT oddílu Moderní gymnastiky- nájemné, ubytování, nákup materiálu, údržba a doplnění vybavení,  21 000 Kč,

   č.sml. 6718091151


* Jihomoravský kraj

  Servis dotačního managementu  – Vypracování PD na investiční akce,  70 000 Kč


 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2017

*Jihomoravský kraj       Podpora sportu v JMK v roce 2017

Projekt: „Oprava střechy na hlavní budově“   200 000 Kč        Smlouva č.047031/17/OŠ


*Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Program VIII. – Organizace sportu ve sportovních klubech v roce 2017

 Rozhodnutí č. 502017 8 1499       300 000 Kč

 Podpora SK a TJ při pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti. Zabezpečení sportovní, pohybové,   
 tělovýchovné činnosti dětí a mládeže.

—————————————————————————————————————————–

*Statutární město Brno Městská část Brno-Židenice

 Letní tréninková soustředění, nákup sportovního materiálu, zabezpečení provozu, nájmy sportovišť v roce 2017

 135 000 Kč     č.sml.0517700029


*Statutární město Brno, OŠMT MmB
  Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže v moderní gymnastice v roce 2017                42 000 Kč    č.sml.6717092974

*Statutární město Brno, OŠMT MMB  Oprava kanalizace a tří revizních šachet v roce 2017

  40 000 Kč    č.sml. 6717092429

*Statutární město Brno, OŠMT MmB
  Zabezpečení celoročního provozu a činnosti oddílů v roce 2017   100 000 Kč    č.sml.6717091470

*Statutární město Brno, OŠMT MmB
  Volný čas ve Sportovním centru Sokol-ka v roce 2017   40 000 Kč   č.sml.6717090899

*Statutární město Brno, OŠMT MmB
  Minitábor pro nejmenší děti s rodiči v roce 2017    10 000 Kč    č.sml. 6717090898


* ČOS/ŽupaDr.JVaníčka – Dotace na provoz a údržbu 2017   94 800 Kč

*OV ČOS – Grant na vybavení tělocvičen 2017   12 738 Kč

* OS ČOS – Grant pro MG 2017  4 650 Kč

* ČOS – Dotace na činnost ČOS a jejich pobočných spolků  16 577 Kč

—————————————————————————————————————————

* ČSMG – Dotace pro MG z loterií na základě výsledků jaro 2017 MČR     8 000 Kč

* ČSMG – Dotace na  materiální vybavení MG   4 000 Kč

* ČSMG – Dotace na  podporu sportování dětí a mládeže v MG   10 500 Kč

————————————————————————————————–

*ČŠS – Dotace na  činnost sportovních svazů  (oddíl šermu)   3 000 Kč

————————————————————————————————————————