TJ Sokol Brno-Židenice

Gajdošova 18
615 00 Brno
tel: 548 538 271
e-mail: sokolzidenice@volny.cz

Přihlášky do TJ Sokol Brno-Židenice

Přihláška pro děti a mládež do 18-ti let

Přihláška pro dospělé nad 18 let

 

Volné hodiny
připravujeme rozvrhy

 

Objednávky hodin na e-mailu :
sokolzidenice@volny.cz

Úvod

  • Sportovní odpoledne
 

Aktuální informace!!!!

Vážení členové  jednoty a nájemci.

Aktualizováno 14.10.2020 ze zdroje ČOS :

Co se týká omezením stanovených vládou ČR, platných od 14. 10. 2020 do 3. 11. 2020, naši sportovní činnosti se týkají především následující:
– veškerá sportovní činnost ve vnitřních prostorách je zakázána
– činnost ve venkovních prostorách, venkovních hřištích ale i v přírodě je omezena maximálním počtem 6 osob a to včetně trenérů či cvičitelů;
je však zakázáno využívat veškerých vnitřních příslušenství venkovních prostor (sociální zařízení, šatny, nářaďovny apod.)
Kompletní znění vládního nařízení najdete na https://koronavirus.mzcr.cz/
 
Vzhledem k nevlídnému počasí, nízkému počtu povolených osob a nemožnosti využití příslušenství nebude probíhat cvičení na hřišti za Sokolovnou.
**********************************************************************************************************************************************************************************************

Vloženo 9.10.2020: S platností od pondělí 12.10.2020 bude Sokolovna po dobu 14 dní uzavřena. Platí to pro všechny oddíly a nájemce bez výjimky.

www.vlada.cz  : Zakazuje se provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách a akcí podle bodu II/2,

**********************************************************************************************************************************************************************************************

Z důvodu krizových opatření v nouzovém stavu  přistupujeme k nutným úpravám cvičebních hodin. Zde budeme postupně vkládat informace.

Našim zájmem je cvičit i nadále, musíme však dodržovat počty cvičenců na sportovištích. Věříme, že se situace brzy zlepší.

Táňa Cikurasová, starostka jednoty a JUDr.Jana Peclová, jednatelka jednoty

Cvičení/tréninky od 5.10.2020 :

*  Oddíl SENIORKY – 5.10.2020 v 10:15 cvičíme venku na hřišti za Sokolovnou.

  • Rodiče a děti – V pondělí cvičíme venku na hřišti za Sokolovnou. Dodržujte svůj vyhrazený čas RD I 16:00-16:55 a RD II 17:05-18:00

*  Oddíl Mladší a starší žákyně, TeamGym (děti chodící v pondělky) – V pondělí 5.10. v 18:00 cvičíme na hřišti za Sokolovnou.

*  Sokolíci I a Sokolíci II – ve středu 7.10. cvičíme na hřišti v 9:00 a 10:05. Vezměte si venkovní sportovní oblečení, kdo má motorku nebo odrážedlo, může přijet. Namalujeme si dráhu.

     * PD i a PD II – rodiče dostali mail o rozdělení dětí do skupin a konkrétní docházce.

     * Mladší a starší žáci – středa 7.10.2020 v 18:00  cvičení bude probíhat v tělocvičně.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA  8.10.2020

Datum 8. října bylo zvoleno za Památný den sokolstva jako připomínka tragických událostí v roce 1941 – tehdy byla výnosem zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Při tzv. „sokolské akci“, v noci ze 7. na 8. října 1941, gestapo zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří „ještě byli na svobodě“. Byli mučeni, věznění, deportováni do koncentračních táborů.  Téměř 93 % vedoucích sokolských pracovníků se již na svá místa po skončení války nevrátilo.

Česká obec sokolská si tyto události připomíná vždy 8. října na pietním ceremoniálu v Tyršově domě. Památku obětí z řad sokolů pravidelně přicházejí uctít i nejvyšší představitelé státu a zástupci nejdůležitějších společenských, kulturních a sportovních organizací v ČR.

O statečných sokolech    Autorka : Lucie Barošová

 Tak stateční! Nejšlechetnější. Krásní ve své zdravé síle a dech beroucí sportovní zdatnosti a rychlosti.

 V noci ze 7. na 8. října roku 1941 se stali terčem velmi podlé akce hyen. Protože z hlav se ve válce utínají předně ty, co přečnívají, byli sokoli smazáni z mapy živých. 

 Většinu umučili, zavraždili daleko od svých domovů.

 Povězte mi, čím jsou naše umolousané nízké starosti proti jejich oběti…? Přitom nás nikdo nenutí žít opatrně a zapomenutelně. Každý si svoji cestu vybíráme, včetně toho, zda na ní budeme brečet, nebo ji přijmeme se vším všudy, letíce na dlouhých špičatých křídlech až tam, nad obzor…!

 Hrdí, odvážní sokoli. Pro vaši prolitou krev se snažíme žít tak, abyste se za nás v nebi nemuseli stydět.

Poznámka autorky: Věnováno Sokolům z Brna Židenice a z Karolinky.

 

Autorka Lucie Barošová je maminkou dvou sokolíků, Andělky a Toníčka, kteří k nám od mala chodili cvičit. Říká, že děti na nás rády vzpomínají.

Děkujeme, že nás máte v srdci a že se zajímáte o naši historii!  Je to pro nás nejhezčí odměna.

Táňa Cikurasová, starostka TJ Sokol Brno-Židenice

 
 
Informace o cvičení/sportu, o který máte zájem, najdete v nabídce níže.
Stačí pouze rozkliknout konkrétní ikonku.
         
Zprávy

 

       

*********************************************************************************************************************************************************************************************

 

 

18.8.2020  Od dnešního dne je možné  přihlašovat se do cvičení. Konkrétní informace a pokyny jsou uvedeny pod jednotlivými ikonkami, které se vám zobrazí po rozkliknutí.

Kapacita oddílů je omezená, proto přijímáme přihlášky do naplnění. Těšíme se na vás a děkujeme za přízeň a zájem o naše cvičení.

Za TJ Sokol Brno-Židenice

Táňa Cikurasová, starostka jednoty

************************************************************************************************************************************************************************************

Informace a přihlášky pro školní rok 2020/2021 budou zveřejněny 18.8.2020. Poté bude možné přihlašovat děti a dospělé do oddílů.do naplnění

************************************************************************************************************************************************************************

Prázdninový rozpis:

 BATOLATA   1.7., 15.7., 22.7., 19.8.2020  9:30-10:30  (cvičíme v tělocvičně)

 Rodiče a děti  13.7., 20.7., 27.7., 3.8.2020  17:00-18:00 – jednotný čas pro obě skupiny (cvičíme na hřišti)

 PŘEDŠKOLÁCI  1.7., 15.7., 22.7., 19.8.2020  16:30-17:30   – jednotný čas pro obě skupiny. Mohou se připojit i žáci a žákyně (cvičíme v tělocvičně)

 ***************************************************************************************************************************************************************
 
NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ  DO ODDÍLU TEAMGYM šk.rok 2020/2021

ROČNÍK:            2011, 2012, 2014, 2015 ( DĚVČATA)

KDY:                    3.9.2020  v odpoledních hodinách

KDE:                      TJ SOKOL BRNO – ŽIDENICE, Gajdošova 18, 615 00 Brno

Pro rezervaci časového bloku (NUTNÉ) a více informací, pište, volejte………… TĚŠÍME SE NA VŠECHNY !!!!!!

Kontakt:  Katka Jelínková,  E-mail:      k.jelinekova@seznam.cz     Tel: 736 120 699

 
*************************************************************************************************************************************************************************************************

Vážení členové naší jednoty.

Usnesením vlády ČR s účinností ode dne 11.5.2020 můžeme obnovit provoz naší Sokolovny.

Přistoupili jsme k postupnému rozjezdu s ohledem na podmínky dané vládním nařízením. Tyto si, prosím, pečlivě pročtěte.

Organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše 100 osob ve stejný čas

Na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob; vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry; sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének; na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou; nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce; po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.  Celý odkaz zde https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/povoluje-se-1105.pdf

Je na vašem rozhodnutí, zda cvičení a tréninky absolvujete, nebo odsunete na pro vás přijatelnou dobu.

Obecně pro všechny platí, že do Sokolovny vstoupí dospělí cvičenci 3 minuty před zahájením cvičení, děti čekající na trenérku počkají s rodiči venku, až si děti trenérka od rodičů převezme. Odchod ze Sokolovny je nejpozději 5 minut před obvyklým ukončením (cvičení přímo na sportovišti bude ukončeno o 10 minut dříve kvůli větrání a dezinfekci). Skupiny se nebudou potkávat v prostoru Sokolovny. Rodiče doprovázející děti nebudou vstupovat do Sokolovny. Ve vestibulu bude připravena dezinfekce rukou. Bude také na všech umyvadlech v toaletách.

Věříme, že i vy se rádi opět zapojíte do sportovního dění. Aby nám však  tuto radost pokud možno už nic nezkazilo, apelujeme na vás ! – v případě, že se necítíte dobře, případně na sobě pozorujete příznaky, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, ztráta chuti a čichu….) zůstaňte doma a neohrožujte ostatní! Mohli byste způsobit opětovné uzavření sokolovny a její vstup do karantény!!!

Oddíly začnou fungovat dle níže vypsaného harmonogramu:

Oddíly začínající v týdnu od 11.5.-15.5.2020:

Dle rozvrhu – Stolní tenisti, Šerm, Fotbal HR a fotbal DM, Team Gym ženy a mládež. Bez šaten a bez sprch. Budete muset přijít ve sportovním, pouze se přezujete, venkovní obuv odložíte do botníku.

BodyForm, PWY dle rozvrhu. Bez šaten a bez sprch. Budete muset přijít ve sportovním, pouze se přezujete, venkovní obuv odložíte do botníku. Podrobné info obdržíte od vedoucích oddílu.

Seniorky  začínají 11.5.  Za pěkného počasí bude cvičení na hřišti, sraz přímo tam, ve sportovním s vlastní podložkou. Další týden 18.5. v tělocvičně, přijdete ve sportovním, pouze se přezujete, venkovní obuv odložíte do botníku. Bez šaten a bez sprch.

Moderní gymnastika Po, Út, Čt – tréninky pouze v hale pro závodní děvčata, která budou trénovat v leginách a tričku bez možnosti převléct se do trikotu. V šatně si nechají pouze věci v batohu v dostatečné vzálenosti od sebe. Malé děti v doprovodu rodičů mohou přijít až další týden od 18.5., rodiče předají dítě trenérce u hlavního vchodu a nevchází do Sokolovny.

Žákyně  Při pěkném počasí půjdou trénovat na hřiště za Sokolovnou.  Obecně platí taktéž příchod ve sportovním a pokud půjdou do tělocvičny, pouze se přezují a boty si dají do botníku. Děvčata počkají na svoji cvičitelku před Sokolovnou.

Oddíly začínající v týdnu od 18.5.-22.5.

Team Gym Junior  začne v úterý od 19.5. –  tréninky pouze v tělocvičně. Děti budou trénovat v leginách a tričku bez možnosti převléct se do trikotu. V šatně si nechají pouze věci v batohu v dostatečné vzálenosti od sebe. Podrobný rozpis obdržíte od svých vedoucích družstev. Malé děti v doprovodu rodičů – rodiče předají dítě trenérce/cvičitelce u hlavního vchodu a nevchází do Sokolovny.

Oddíly Batolata, Rodiče a děti, Předškoláci začnou v týdnu od 18.5., i pro ně platí, že přijdou ve sportovním, pouze se přezují. Za pěkného počasí půjdeme na hřiště za Sokolovnou. Středeční předškoláky cvičitelka převezme od rodičů před Sokolovnou.

Zdravotní Tv  a Rytmická gymnastika  –  Cvičení dle pravidelného rozvrhu v tělocvičně a hale, přijdete ve sportovním, pouze se přezujete, venkovní obuv odložíte do botníku. Bez šaten a bez sprch.

Malé děti MG v doprovodu rodičů, rodiče předají dítě trenérce u hlavního vchodu a nevchází do Sokolovny.

Žáci  Při pěkném počasí půjdou trénovat na hřiště za Sokolovnou.  Obecně platí taktéž příchod ve sportovním a pokud půjdou do tělocvičny, pouze se přezují a boty si dají do botníku.

Senioři šermíři přijdou v úterý 19.5., Přijdete ve sportovním, pouze se přezujete, venkovní obuv odložíte do botníku. Bez šaten a bez sprch.

Pěvecký sbor  18.5. – Rozestupy 2 m

Volejbal VS  18.5. Přijdete ve sportovním, pouze se přezujete, venkovní obuv odložíte do botníku. Bez šaten a bez sprch.

Věříme, že budete dodržovat veškerá pravidla, jistě budou slábnout na intenzitě spolu se slábnoucí pandemií.

Těšíme se na vás.

Za výbor TJ Sokol Brno Židenice a cvičitelský / trenérský sbor

Táňa Cikurasová, starostka jednoty  a JUDr.Jana Peclová, jednatelka jednoty

Informace pro nájemce tělocvičných prostor. Pravděpodobný začátek vašich tréninků : 22.týden  do  26.týden

Konkrétní informace obdržíte do mailu.

 
******************************************************************************************************************************************************************************
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Vážení členové jednoty, nájemci, návštěvníci.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a doporučení ministra školství ruší TJ SOKOL Brno-Židenice

s účinností od 11.3.2020 do odvolání  pravidelné cvičení v těchto oddílech: Batolata, Rodiče a děti, Předškolní děti, Žáci, Žákyně,

TeamGym, Moderní gymnastika, Stolní tenis žáci, Sokolka.

Od 12.3.2020 pozastavujeme provoz úplně, tedy i pro nájemce a dospělé kategorie.

Věříme, že tento pro všechny těžký stav brzy pomine a opět se sejdeme na značkách v plném počtu. Informace o jakékoli  změně najdete zde na webu.

Děkujeme za disciplínu a chápavý přístup a přejeme všem zdraví a sílu!!!

 Za T.J. Sokol Brno -Židenice

Táňa Cikurasová, starostka a JUDr.Jana Peclová, jednatelka

**********************************************************************************************************************************************************************************
 

Vážení rodiče!

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a doporučení ministra školství ruší TJ SOKOL Brno-Židenice

s účinností od 11.3.2020 do odvolání  pravidelné cvičení v těchto oddílech: Batolata, Rodiče a děti, Předškolní děti, Žáci, Žákyně,

TeamGym, Moderní gymnastika, Stolní tenis žáci, Sokolka.

 

 Za T.J. Sokol Brno -Židenice

Táňa Cikurasová, starostka a JUDr.Jana Peclová, jednatelka

 

********************************************************************************************************************************************************************

 

Vážení členové sokola, nájemci a návštěvníci.

 

Vzhledem k vážné situaci s KORONAVIREM

T.J. Sokol Brno-Židenice učinila preventivní opatření.

Vyzýváme všechny, kteří byli v posledních dnech či týdnech v zahraničí, především v oblastech zasažených Koronavirem, aby nenavštěvovali cvičení alespoň po inkubační dobu této nemoci.

Naši jednotu navštěvuje denně několik stovek dětí a dospělých, obecně je zde velké riziko přenosu nemocí.

Děkujeme za pochopení a věříme, že díky zodpovědnosti každého z vás maximálně omezíme šíření nemoci.

 

Taťána Cikurasová

starostka T.J. Sokol Brno-Židenice

 

Oddíl  M O D E R N Í   G Y M N A S T I K Y  v  TJ  SOKOL BRNO – Židenice

         přijímá od 1.pololetí  2020  n o v é   g y m n a s t k y

        na doplnění volných míst  rok  nar.  2012, 2013, 2014

           Trénujeme v hale Sokola, Gajdošova 18/22, Brno,

      v  pondělí 16,00 – 17,45  a  ve  čtvrtek   16,30 – 18,00  hod.

       naše oddílové stránky:  www.mgtjsokolzidenice.estranky.cz

 

*****************************************************************************************************************

Poklidný advent, krásné vánoce a především zdraví všem přeje T.J.Sokol Brno-Židenice

Začínáme 6.1.2020.

 

**************************************************************************************************************

Mistrovství České republiky společných skladeb – Moderní gymnastika  1.12.2019

Naše děvčata jsou vítězky!  1. místo ve II.kategorii a 1.místo ve III.kategorii

**********************************************************************************************************************

Mikulášská nadílka, kterou naše jednota pravidelně pořádá, 1.12.2019 byla veselá.  Zúčastnilo se 50 dětí, jejich rodičů a prarodičů. Mikuláš rozdal nadílku všem hodným dětem, čert nikoho neodnesl a malí čertíci a andílci rozveselili tvářičky dětí, které se bály velkého Belzebuba. Stihli jsme si zařádit i zacvičit. Po ukončení jsme se přesunuli naproti k úřadu MČ Brno-Židenice, kde právě rozsvítili vánoční strom. Poděkování patří sestře Vlaďce Štěrbové, Mikulášovi, čertovi a jejich pomocníčkům!

 

**********************************************************************************************************************

Podzimní prázdniny : Ve dnech 29.-30.10.2019 bude Sokolovna uzavřena  pro předškolní a školní oddíly.

**********************************************************************************************************************

Informace o školním roce 2019/2020

INFORMACE PRO STÁVAJÍCÍ A NOVÉ ČLENY NAJDETE VE DRUHÉ POLOVINĚ SRPNA  V JEDNOTLIVÝCH SEKCÍCH (ikonky výše – stačí rozkliknout) .

Na rozvrzích hodin pracujeme, budou vyvěšeny taktéž ve druhé polovině srpna.

PŘIHLÁŠKY A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSME POVINNI EVIDOVAT V SOULADU S GDPR MŮŽETE  STÁHNOUT zde:

děti a mládež do 18 let  http://sokolzidenice.cz/wp-content/uploads/2018/08/P%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka-souhlas-D%C4%9ATI-A-ML%C3%81DE%C5%BD-do-18-let.pdf

dospělí a senioři  http://sokolzidenice.cz/wp-content/uploads/2018/08/P%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka-souhlas-DOSP%C4%9AL%C3%8D.pdf

PŘIHLÁŠKY JSOU KE STAŽENÍ V PRŮBĚHU CELÉHO ROKU TAKTÉŽ V BOČNÍ LEVÉ LIŠTĚ.

TĚŠÍME SE, ŽE S NÁMI BUDETE CVIČIT!!!

ZA TÝM CVIČITELŮ, TRENÉRŮ A VÝBOR T.J.SOKOL BRNO-ŽIDENICE   

Táňa Cikurasová, starostka TJ

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

Léto 2019

Příměstský tábor MG – prázdninový gymnastický camp

 19.-23.8.2019

Hala TJ Sokol Brno Židenice   8  –   16 hod. nebo dle domluvy

Pro gymnastky     2006   –   2011

Dopolední program   9  – 12,30    trénink

Odpolední program   výlety

Stravování    svačina – oběd – svačina

Cena:   1700,-  Kč    (340,- /den)

Přihlášky do konce května na:  ma.bezdekova@seznam.cz

Vedoucí trenérka  Marcela Bezděková 

LETNÍ AKCE JSOU FINANČNĚ PODPOROVÁNY STATUTÁRNÍM MĚSTEM BRNEM A MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-ŽIDENICE

——————————————————————————————————————–

LPT Sokol-ka     SOKOL-KA 2019 příměstský tábor+ přihláška

!!!červencový termín je již naplněn, v srpnovém termínu jsou již pouze dvě volná místa!!!

LETNÍ AKCE JSOU FINANČNĚ PODPOROVÁNY STATUTÁRNÍM MĚSTEM BRNEM A MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-ŽIDENICE

**************************************************************************************************************************************

Jarní prázdniny v Brně 11.-15.2.2019 – Necvičí oddíly Batolata, Rodiče a děti, Předškoláci, Žáci, Žákyně, TeamGym junior, Moderní gymnastika.

*************************************************************************************************

Informace o začátku cvičení v roce 2019 najdete ve svých oddílech (rozklikněte ikonku výše), případně jste je obdrželi od cvičitele/trenéra.

************************************************************************************************************************************

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 ŤUKÁ NA VRÁTKA ŽIDENICKÉ SOKOLOVNY!!!!!

INFORMACE PRO STÁVAJÍCÍ A NOVÉ ČLENY JSOU UVEDENY  V JEDNOTLIVÝCH SEKCÍCH (ikonky výše – stačí rozkliknout) .

ROZVRH HODIN JE K NAHLÉDNUTÍ V BOČNÍ LIŠTĚ, STEJNĚ TAK NABÍDKA VOLNÝCH HODIN V ROZVRZÍCH PRO ZÁJEMCE Z ŘAD VEŘEJNOSTI.

UPOZORŇUJEME NOVÉ I STÁVAJÍCÍ ČLENY NA NOVÉ PŘIHLÁŠKY A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSME POVINNI EVIDOVAT V SOULADU S GDPR. MŮŽETE SI JE STÁHNOUT TAKTÉŽ V BOČNÍ LIŠTĚ, PŘÍPADNĚ  VYZVEDNOUT NA VRÁTNICI SOKOLA. PROSÍM, ABY VŠICHNI ODEVZDALI UVEDENÉ DOKUMENTY (ORIGINÁLY) NEJPOZDĚJI PŘI PRVNÍ CVIČEBNÍ HODINĚ.

TĚŠÍME SE, ŽE S NÁMI BUDETE CVIČIT!!!

ZA TÝM CVIČITELŮ, TRENÉRŮ A VÝBOR T.J.SOKOL BRNO-ŽIDENICE    Táňa Cikurasová, starostka TJ

________________________________________________________________________________________________________

 

 

TJ Sokol Brno-Židenice přeje všem příznivcům cvičení krásné prázdniny!!

Informace o rozvrzích hodin pro školní rok 18/19, náborech do jednotlivých oddílů, začátku cvičení, výši a způsobu platby, přihláškách dle nové legislativy, najdete v druhé polovině srpna na těchto stránkách.

_______________________________________________________________________

Vyhodnocení zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ust. § 53 odst. 1 zák. 134/2016 Sb. akce: „Rekonstrukce šaten, sociálních zařízení, vrátnice, jednací místnosti a chodeb u hlavního vchodu“    Zápis_12.3.2018_-_mimořádná_schůze_výboru-rozhodnutí

________________________________________________________________________

Tělocvičná jednota Sokol Brno-Židenice vás srdečně zve na Akademii a Výstavu  pořádané  k trojici významných  výročí.

 *  k 100. výročí vzniku České republiky

 *  k 110. výročí slavnostního otevření židenické sokolovny

 *  k  příležitosti konání XVI. Všesokolského sletu.                                                                                                               

Akademie se uskuteční 18.4. 2018  od 16:45 hod. do 18:15 hod. v tělocvičně. Následně bude ve vestibulu zahájena výstava, která bude průřezem 110 lety života židenické sokolovny a jejich oddílů, včetně účastí na Všesokolských sletech. Expozice bude zpřístupněna návštěvníkům do 25.4.2018

Program Akademie:

16:45  Úvodní slovo o historii TJ Sokol Brno-Židenice

          Následovat budou jednotlivá vystoupení:

*Ženský pěvecký sbor    *Oddíl předškolních dětí

*Oddíl Rodičů a dětí        * TeamGym  junior

*TeamGym mládež a dospělí   *Sportovní šerm

*Moderní gymnastika             *Seniorky     

Akademie a výstava 2018 ke 110.výročí otevření židenické sokolovny a konání XVI. Všesokolského sletu                   

 ——————————————————————————————————————

Valná hromada  12.4.2018

Pozvánka na Valnou hromadu 2018                                              

 ——————————————————————————————————————

Zveřejněno 12.2.2018

Výzva k předložení nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu ust. § 53 odst. 1 zák. 134/2016 Sb. na akci: „Rekonstrukce šaten, sociálních zařízení, vrátnice, jednací
místnosti a chodeb u hlavního vchodu“

Vyberove rizeni -rekonstrukce šaten, soc.zař.,… u hl. vstupu

 Sokol_Židenice-rek-ce_šaten_a_soc.zařízení-specifikace pro VŘ

 

************************************************************************************************

NÁBOR

Oddíl TeamGym Junior nabírá  děti ve věku od 4 let (ročníky narození 2013, 2012, popř.2011 a 2010)

Přijďte si s námi zacvičit v úterý 5. 9. 2017 v 16 hodin do tělocvičny TJ Sokol Brno- Židenice, ul. Gajdošova 18.

!!Ročník narození 2010  – začátek již v 15 hodin a nabíráme pouze děvčata.

Více informací o oddílu na www.sokolzidenice.cz

Kontakt: Tereza Mrázková, mrazkova.tereza@atlas.cz

NÁBOR_II

___________________________________________________________________________________

Sportovně-relaxační centrum pro děti ve věku od 2,5 do 5 let

Sokol-ka při TJ SOKOL Brno-Židenice, Gajdošova 18, 615 00 Brno nabízí 8 volných míst od září 2017 pro děti od 2,5 do 5 let  a to od pondělka do čtvtku : *celodenně – od 8:00 do 16:00 hodin nebo *na část dne – po tel. domluvě       

!!!Den otevřených dveří bude 29.8.2017 od 9:00 do 11:00!!! Zájemci obdrží podrobné informace a přihlášku.

 Podrobné informace zde: Sokol-ka od září 2017- nábor dětí

 Přihlášky na e-mail nebo SMS:  sokolzidenice@volny.cz,   Telefon: 606 109 599,  548 538 271     

     

                                                                                                                                                                                                          _________________________________________________________________________________

Příměstský tábor pro moderní gymnastky

se bude konat od 14.-18.8.2017 od 8,30- 16 hod.

v prostorách SOKOLA, Gajdošova 18, Brno.

Kromě protažení našich lenošných těl budou na programu hry, výlet, pokud bude horko, koupání.

Příměstský tábor je pro děvčata 8letá a starší.

Přihlášky do konce června, posílejte na adresu Sokola nebo  ma.bezdekova@seznam.cz. Ještě máme volná místa!

Cena :  1500,- Kč

 

Oddíly –  Batolata, Sokolka, Předškoláci, Rodiče a děti pořádají:

Sportovní odpoledne

KDY: 7.6.2017  – od 16:00 do 18:00 hodin

KDE: Na hřišti za sokolem

(v případě špatného počasí v tělocvičně)

S sebou: sportovní oblečení, pití, dobrou náladu

Akce je určena pro všechny děti z oddílů Batolata, Sokolka, Předškoláci, Rodiče a děti +přátele (vezměte s sebou i rodiče, prarodiče, sourozence, kamarády …)

Program: soutěže a hry s atletickým zaměřením

 

INFO PRO ODDÍL PŘEDŠKOLÁKŮ:

 7.6.2017 BUDE NAŠE POSLEDNÍ HODINA

 Všichni přijďte už na 16:00 (i skupinka, která začíná v 17:00)

Bára Pachtová/cvičitelka

_______________________________________________________________________________

No thumbnail available

30. července 2018

SOKOL-ka ...Sportovně-relaxační centrum pro děti ve věku od 2,5 do 5 let Kde nás najdete?....  při TJ SOKOL Brno- Židenice, Gajdošova 18, 615 00 Brno Co nabízíme?... příjemně strávený den p........

Seniorky v Itálii

Seniorky v Itálii

2. listopadu 2017

Židenické sokolky v Itálii 1. 9. – 10. 9. 2017 Jako každý rok chceme část dovolené strávit v kolektivu sester sokolek. Letos jsme opět zvolily krásný kemp Mediteranneo na poloostrově Cavallino. Prvn........

Nábor do oddílu stolního tenisu ve školním roce 2017/2018

Nábor do oddílu stolního tenisu ve školním roce 2017/2018

26. září 2017

........

Sportovní odpoledne

Sportovní odpoledne

19. června 2017

Sportovní odpoledne Ve středu 7.6.2017  se uskutečnilo Sportovní odpoledne pořádané naší jednotou pro děti  z oddílů Batolata, Sokolka, Předškoláci, Rodiče a děti, ale také pro jejich kam........

No thumbnail available

Informace o finančních příspěvcích v roce 2017

7. dubna 2017

Podrobný přehled je uveden na : http://sokolzidenice.cz/informace-o-poskytnutych-podporach/........