TJ Sokol Brno-Židenice

Gajdošova 18
615 00 Brno
tel: 548 538 271
e-mail: sokolzidenice@volny.cz

Nová přihláška do TJ Sokol Brno-Židenice

Přihláška + souhlas – DĚTI A MLÁDEŽ do 18 let

Přihláška + souhlas – DOSPĚLÍ

otazky_a_odpovedi

 

Volné hodiny
připravujeme rozvrhy

 

Objednávky hodin na e-mailu :
sokolzidenice@volny.cz

Úvod

  • Sportovní odpoledne
 
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Vážení členové jednoty, nájemci, návštěvníci.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a doporučení ministra školství ruší TJ SOKOL Brno-Židenice

s účinností od 11.3.2020 do odvolání  pravidelné cvičení v těchto oddílech: Batolata, Rodiče a děti, Předškolní děti, Žáci, Žákyně,

TeamGym, Moderní gymnastika, Stolní tenis žáci, Sokolka.

Od 12.3.2020 pozastavujeme provoz úplně, tedy i pro nájemce a dospělé kategorie.

Věříme, že tento pro všechny těžký stav brzy pomine a opět se sejdeme na značkách v plném počtu. Informace o jakékoli  změně najdete zde na webu.

Děkujeme za disciplínu a chápavý přístup a přejeme všem zdraví a sílu!!!

 Za T.J. Sokol Brno -Židenice

Táňa Cikurasová, starostka a JUDr.Jana Peclová, jednatelka

**********************************************************************************************************************************************************************************
 
Informace o cvičení/sportu, o který máte zájem, najdete v nabídce níže. Stačí pouze rozkliknout konkrétní ikonku.
         
Zprávy

 

Vážení rodiče!

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a doporučení ministra školství ruší TJ SOKOL Brno-Židenice

s účinností od 11.3.2020 do odvolání  pravidelné cvičení v těchto oddílech: Batolata, Rodiče a děti, Předškolní děti, Žáci, Žákyně,

TeamGym, Moderní gymnastika, Stolní tenis žáci, Sokolka.

 

 Za T.J. Sokol Brno -Židenice

Táňa Cikurasová, starostka a JUDr.Jana Peclová, jednatelka

 

********************************************************************************************************************************************************************

 

Vážení členové sokola, nájemci a návštěvníci.

 

Vzhledem k vážné situaci s KORONAVIREM

T.J. Sokol Brno-Židenice učinila preventivní opatření.

Vyzýváme všechny, kteří byli v posledních dnech či týdnech v zahraničí, především v oblastech zasažených Koronavirem, aby nenavštěvovali cvičení alespoň po inkubační dobu této nemoci.

Naši jednotu navštěvuje denně několik stovek dětí a dospělých, obecně je zde velké riziko přenosu nemocí.

Děkujeme za pochopení a věříme, že díky zodpovědnosti každého z vás maximálně omezíme šíření nemoci.

 

Taťána Cikurasová

starostka T.J. Sokol Brno-Židenice

 

Oddíl  M O D E R N Í   G Y M N A S T I K Y  v  TJ  SOKOL BRNO – Židenice

         přijímá od 1.pololetí  2020  n o v é   g y m n a s t k y

        na doplnění volných míst  rok  nar.  2012, 2013, 2014

           Trénujeme v hale Sokola, Gajdošova 18/22, Brno,

      v  pondělí 16,00 – 17,45  a  ve  čtvrtek   16,30 – 18,00  hod.

       naše oddílové stránky:  www.mgtjsokolzidenice.estranky.cz

 

*****************************************************************************************************************

Poklidný advent, krásné vánoce a především zdraví všem přeje T.J.Sokol Brno-Židenice

Začínáme 6.1.2020.

 

**************************************************************************************************************

Mistrovství České republiky společných skladeb – Moderní gymnastika  1.12.2019

Naše děvčata jsou vítězky!  1. místo ve II.kategorii a 1.místo ve III.kategorii

**********************************************************************************************************************

Mikulášská nadílka, kterou naše jednota pravidelně pořádá, 1.12.2019 byla veselá.  Zúčastnilo se 50 dětí, jejich rodičů a prarodičů. Mikuláš rozdal nadílku všem hodným dětem, čert nikoho neodnesl a malí čertíci a andílci rozveselili tvářičky dětí, které se bály velkého Belzebuba. Stihli jsme si zařádit i zacvičit. Po ukončení jsme se přesunuli naproti k úřadu MČ Brno-Židenice, kde právě rozsvítili vánoční strom. Poděkování patří sestře Vlaďce Štěrbové, Mikulášovi, čertovi a jejich pomocníčkům!

 

**********************************************************************************************************************

Podzimní prázdniny : Ve dnech 29.-30.10.2019 bude Sokolovna uzavřena  pro předškolní a školní oddíly.

**********************************************************************************************************************

Informace o školním roce 2019/2020

INFORMACE PRO STÁVAJÍCÍ A NOVÉ ČLENY NAJDETE VE DRUHÉ POLOVINĚ SRPNA  V JEDNOTLIVÝCH SEKCÍCH (ikonky výše – stačí rozkliknout) .

Na rozvrzích hodin pracujeme, budou vyvěšeny taktéž ve druhé polovině srpna.

PŘIHLÁŠKY A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSME POVINNI EVIDOVAT V SOULADU S GDPR MŮŽETE  STÁHNOUT zde:

děti a mládež do 18 let  http://sokolzidenice.cz/wp-content/uploads/2018/08/P%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka-souhlas-D%C4%9ATI-A-ML%C3%81DE%C5%BD-do-18-let.pdf

dospělí a senioři  http://sokolzidenice.cz/wp-content/uploads/2018/08/P%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka-souhlas-DOSP%C4%9AL%C3%8D.pdf

PŘIHLÁŠKY JSOU KE STAŽENÍ V PRŮBĚHU CELÉHO ROKU TAKTÉŽ V BOČNÍ LEVÉ LIŠTĚ.

TĚŠÍME SE, ŽE S NÁMI BUDETE CVIČIT!!!

ZA TÝM CVIČITELŮ, TRENÉRŮ A VÝBOR T.J.SOKOL BRNO-ŽIDENICE   

Táňa Cikurasová, starostka TJ

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

Léto 2019

Příměstský tábor MG – prázdninový gymnastický camp

 19.-23.8.2019

Hala TJ Sokol Brno Židenice   8  –   16 hod. nebo dle domluvy

Pro gymnastky     2006   –   2011

Dopolední program   9  – 12,30    trénink

Odpolední program   výlety

Stravování    svačina – oběd – svačina

Cena:   1700,-  Kč    (340,- /den)

Přihlášky do konce května na:  ma.bezdekova@seznam.cz

Vedoucí trenérka  Marcela Bezděková 

LETNÍ AKCE JSOU FINANČNĚ PODPOROVÁNY STATUTÁRNÍM MĚSTEM BRNEM A MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-ŽIDENICE

——————————————————————————————————————–

LPT Sokol-ka     SOKOL-KA 2019 příměstský tábor+ přihláška

!!!červencový termín je již naplněn, v srpnovém termínu jsou již pouze dvě volná místa!!!

LETNÍ AKCE JSOU FINANČNĚ PODPOROVÁNY STATUTÁRNÍM MĚSTEM BRNEM A MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-ŽIDENICE

**************************************************************************************************************************************

Jarní prázdniny v Brně 11.-15.2.2019 – Necvičí oddíly Batolata, Rodiče a děti, Předškoláci, Žáci, Žákyně, TeamGym junior, Moderní gymnastika.

*************************************************************************************************

Informace o začátku cvičení v roce 2019 najdete ve svých oddílech (rozklikněte ikonku výše), případně jste je obdrželi od cvičitele/trenéra.

************************************************************************************************************************************

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 ŤUKÁ NA VRÁTKA ŽIDENICKÉ SOKOLOVNY!!!!!

INFORMACE PRO STÁVAJÍCÍ A NOVÉ ČLENY JSOU UVEDENY  V JEDNOTLIVÝCH SEKCÍCH (ikonky výše – stačí rozkliknout) .

ROZVRH HODIN JE K NAHLÉDNUTÍ V BOČNÍ LIŠTĚ, STEJNĚ TAK NABÍDKA VOLNÝCH HODIN V ROZVRZÍCH PRO ZÁJEMCE Z ŘAD VEŘEJNOSTI.

UPOZORŇUJEME NOVÉ I STÁVAJÍCÍ ČLENY NA NOVÉ PŘIHLÁŠKY A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSME POVINNI EVIDOVAT V SOULADU S GDPR. MŮŽETE SI JE STÁHNOUT TAKTÉŽ V BOČNÍ LIŠTĚ, PŘÍPADNĚ  VYZVEDNOUT NA VRÁTNICI SOKOLA. PROSÍM, ABY VŠICHNI ODEVZDALI UVEDENÉ DOKUMENTY (ORIGINÁLY) NEJPOZDĚJI PŘI PRVNÍ CVIČEBNÍ HODINĚ.

TĚŠÍME SE, ŽE S NÁMI BUDETE CVIČIT!!!

ZA TÝM CVIČITELŮ, TRENÉRŮ A VÝBOR T.J.SOKOL BRNO-ŽIDENICE    Táňa Cikurasová, starostka TJ

________________________________________________________________________________________________________

 

 

TJ Sokol Brno-Židenice přeje všem příznivcům cvičení krásné prázdniny!!

Informace o rozvrzích hodin pro školní rok 18/19, náborech do jednotlivých oddílů, začátku cvičení, výši a způsobu platby, přihláškách dle nové legislativy, najdete v druhé polovině srpna na těchto stránkách.

_______________________________________________________________________

Vyhodnocení zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ust. § 53 odst. 1 zák. 134/2016 Sb. akce: „Rekonstrukce šaten, sociálních zařízení, vrátnice, jednací místnosti a chodeb u hlavního vchodu“    Zápis_12.3.2018_-_mimořádná_schůze_výboru-rozhodnutí

________________________________________________________________________

Tělocvičná jednota Sokol Brno-Židenice vás srdečně zve na Akademii a Výstavu  pořádané  k trojici významných  výročí.

 *  k 100. výročí vzniku České republiky

 *  k 110. výročí slavnostního otevření židenické sokolovny

 *  k  příležitosti konání XVI. Všesokolského sletu.                                                                                                               

Akademie se uskuteční 18.4. 2018  od 16:45 hod. do 18:15 hod. v tělocvičně. Následně bude ve vestibulu zahájena výstava, která bude průřezem 110 lety života židenické sokolovny a jejich oddílů, včetně účastí na Všesokolských sletech. Expozice bude zpřístupněna návštěvníkům do 25.4.2018

Program Akademie:

16:45  Úvodní slovo o historii TJ Sokol Brno-Židenice

          Následovat budou jednotlivá vystoupení:

*Ženský pěvecký sbor    *Oddíl předškolních dětí

*Oddíl Rodičů a dětí        * TeamGym  junior

*TeamGym mládež a dospělí   *Sportovní šerm

*Moderní gymnastika             *Seniorky     

Akademie a výstava 2018 ke 110.výročí otevření židenické sokolovny a konání XVI. Všesokolského sletu                   

 ——————————————————————————————————————

Valná hromada  12.4.2018

Pozvánka na Valnou hromadu 2018                                              

 ——————————————————————————————————————

Zveřejněno 12.2.2018

Výzva k předložení nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu ust. § 53 odst. 1 zák. 134/2016 Sb. na akci: „Rekonstrukce šaten, sociálních zařízení, vrátnice, jednací
místnosti a chodeb u hlavního vchodu“

Vyberove rizeni -rekonstrukce šaten, soc.zař.,… u hl. vstupu

 Sokol_Židenice-rek-ce_šaten_a_soc.zařízení-specifikace pro VŘ

 

************************************************************************************************

NÁBOR

Oddíl TeamGym Junior nabírá  děti ve věku od 4 let (ročníky narození 2013, 2012, popř.2011 a 2010)

Přijďte si s námi zacvičit v úterý 5. 9. 2017 v 16 hodin do tělocvičny TJ Sokol Brno- Židenice, ul. Gajdošova 18.

!!Ročník narození 2010  – začátek již v 15 hodin a nabíráme pouze děvčata.

Více informací o oddílu na www.sokolzidenice.cz

Kontakt: Tereza Mrázková, mrazkova.tereza@atlas.cz

NÁBOR_II

___________________________________________________________________________________

Sportovně-relaxační centrum pro děti ve věku od 2,5 do 5 let

Sokol-ka při TJ SOKOL Brno-Židenice, Gajdošova 18, 615 00 Brno nabízí 8 volných míst od září 2017 pro děti od 2,5 do 5 let  a to od pondělka do čtvtku : *celodenně – od 8:00 do 16:00 hodin nebo *na část dne – po tel. domluvě       

!!!Den otevřených dveří bude 29.8.2017 od 9:00 do 11:00!!! Zájemci obdrží podrobné informace a přihlášku.

 Podrobné informace zde: Sokol-ka od září 2017- nábor dětí

 Přihlášky na e-mail nebo SMS:  sokolzidenice@volny.cz,   Telefon: 606 109 599,  548 538 271     

     

                                                                                                                                                                                                          _________________________________________________________________________________

Příměstský tábor pro moderní gymnastky

se bude konat od 14.-18.8.2017 od 8,30- 16 hod.

v prostorách SOKOLA, Gajdošova 18, Brno.

Kromě protažení našich lenošných těl budou na programu hry, výlet, pokud bude horko, koupání.

Příměstský tábor je pro děvčata 8letá a starší.

Přihlášky do konce června, posílejte na adresu Sokola nebo  ma.bezdekova@seznam.cz. Ještě máme volná místa!

Cena :  1500,- Kč

 

Oddíly –  Batolata, Sokolka, Předškoláci, Rodiče a děti pořádají:

Sportovní odpoledne

KDY: 7.6.2017  – od 16:00 do 18:00 hodin

KDE: Na hřišti za sokolem

(v případě špatného počasí v tělocvičně)

S sebou: sportovní oblečení, pití, dobrou náladu

Akce je určena pro všechny děti z oddílů Batolata, Sokolka, Předškoláci, Rodiče a děti +přátele (vezměte s sebou i rodiče, prarodiče, sourozence, kamarády …)

Program: soutěže a hry s atletickým zaměřením

 

INFO PRO ODDÍL PŘEDŠKOLÁKŮ:

 7.6.2017 BUDE NAŠE POSLEDNÍ HODINA

 Všichni přijďte už na 16:00 (i skupinka, která začíná v 17:00)

Bára Pachtová/cvičitelka

_______________________________________________________________________________

No thumbnail available

30. července 2018

SOKOL-ka ...Sportovně-relaxační centrum pro děti ve věku od 2,5 do 5 let Kde nás najdete?....  při TJ SOKOL Brno- Židenice, Gajdošova 18, 615 00 Brno Co nabízíme?... příjemně strávený den p........

Seniorky v Itálii

Seniorky v Itálii

2. listopadu 2017

Židenické sokolky v Itálii 1. 9. – 10. 9. 2017 Jako každý rok chceme část dovolené strávit v kolektivu sester sokolek. Letos jsme opět zvolily krásný kemp Mediteranneo na poloostrově Cavallino. Prvn........

Nábor do oddílu stolního tenisu ve školním roce 2017/2018

Nábor do oddílu stolního tenisu ve školním roce 2017/2018

26. září 2017

........

Sportovní odpoledne

Sportovní odpoledne

19. června 2017

Sportovní odpoledne Ve středu 7.6.2017  se uskutečnilo Sportovní odpoledne pořádané naší jednotou pro děti  z oddílů Batolata, Sokolka, Předškoláci, Rodiče a děti, ale také pro jejich kam........

No thumbnail available

Informace o finančních příspěvcích v roce 2017

7. dubna 2017

Podrobný přehled je uveden na : http://sokolzidenice.cz/informace-o-poskytnutych-podporach/........